O nas

Działalność naukowa Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed obejmuje następujące dyscypliny:

  • Biologia molekularna

   • taksonomia i standaryzacja molekularna surowców roślinnych

   • globalne, wysoko-rozdzielcze analizy aberracji chromosomowych i epigenetycznych w wybranych nowotworach

  • Badania aktywności biologicznej wtórnych metabolitów roślinnych

   • badania cytotoksyczności na wybranych liniach komórkowych

   • badania aktywności mikrobiologicznej

  • Bioinformatyka

   • wykorzystanie technik informatycznych do gromadzenia, klasyfikacji, przechowywania, analizy i wizualizacji danych biologicznych

   • biologia molekularna w kontekście przepływu informacji: DNA -> RNA -> białko -> fenotyp (analiza korelacji z chorobami genetycznymi)

  • Fitochemia

   • izolacja, identyfikacja i oznaczanie wybranych wtórnych metabolitów roślinnych

   • interakcje owad – roślina

   • trwałość związków naturalnych w lekach roślinnych

 • Biologia, ekologia i zasoby roślin leczniczych