Zielnik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – GDMA

Adres
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk
Tel. 58 349 12 99 - sekretariat/kierownik Katedry
E-mail: pharmbot@gumed.edu.pl

Kurator Zielnika
Dr Igor Kosiński, pokój 2
Tel. 58 349 13 99
igor.kosinski@gumed.edu.pl

Pracownicy

Dr Piotr Madanecki
Mgr Andrzej Popow

Charakterystyka kolekcji zielnikowej
Zielnik Katedry utrzymuje, archiwizuje i udostępnia zgromadzone materiały botaniczne. Okazy zielnikowe zostały zgromadzone w trakcie badań florystyczno-ekologicznych oraz badań fitochemicznych prowadzonych przez pracowników Katedry od 1949 roku do chwili obecnej.
Zbiory liczą około 32 000 okazów (arkuszy) zielnikowych, które dokumentują przede wszystkim rośliny naczyniowe Polski Północnej (Pomorze Gdańskie). Zbiory te zawierają m.in. kolekcję roślin z rodzajów: Crataegus (ok. 3000 arkuszy), Viscum (ok. 100 arkuszy) oraz mchów (560 alegatów). Ponadto w skład kolekcji wchodzą dwa odrębne zbiory archiwalne: zielnik Georga G. J. Homanna z 1812 roku oraz zielnik Konstantego M.M. Steckiego z 1912 roku.
Zasoby Zielnika są rejestrowane w wewnętrznej bazie danych HerbarNET, obecnie (luty 2020) jest w niej zarejestrowanych 22 500 arkuszy.
Historia Zielnika i jego szerszy opis są zawarte w publikacji: Madanecki P., Ochocka J.R., Ramczyk K. 2010. Kolekcja zielnikowa Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 31–40. (zobacz)
oraz w Gazecie GUMed (zobacz - 2012.02