O nas‎ > ‎

Historia

prof. dr hab. Tadeusz Sulma


prof. dr hab. Helena Tokarzdr Krystyna  Wierzchowska-Renke
         Prof. Tadeusz Sulma był pierwszym kierownikiem Katedry (1946-1975) i jednocześnie pierwszym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego (1946-1956). Z jego inicjatywy powstał w 1948 Zakład Uprawy Roślin Leczniczych, co zaowocowało również powstaniem Ogrodu Roślin Leczniczych, późniejszego Ogrodu Botanicznego. Po jego przejściu na emeryturę kierownictwo objęła prof. dr hab. Helena Tokarz. Po śmierci prof. Heleny Tokarz kierownictwo objęła dr Krystyna Wierzchowska-Renke (1994-1995), a nastepnie prof. dr hab. J. Renata Ochocka (od 1995). Oprócz wymienionych osób dla rozwoju Katedry zasłużeni są wieloletni pracownicy: doc. dr hab. Karolina Lubliner-Mianowska, mgr Janina Szober, dr Zofia Schwarz, mgr Tadeusz Jelinowski, tech. Elżbieta Kepka.


Pracownicy Katedry w pomieszczeniu biblioteki (rok 1971).  Od lewej: Elżbieta Kepka, Helena Tokarz, Krystyna Wierzchowska-Renke, Tadeusz Sulma, Zofia Schwarz, Tadeusz Jelinowski        Działalność naukowa Katedry od jej powstania obejmowała geobotanikę, fitosocjologię, florystykę i ochronę przyrody. W czasie gdy funkcje kierownika pełniła prof. Tokarz więcej uwagi poświęcono autekologii gatunków roślin leczniczych i badaniom zasobności roślin leczniczych.  Równolegle z działalnością naukową biologów i botaników  rozwijały się w Katedrze badania fitochemiczne:
  • badania związków kumarynowych
  • badania olejkow eterycznych
  • oznaczenia zwiazków chiralnych