O nas

Działalność naukowa Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed obejmuje następujące dyscypliny:

 • Biologia molekularna
  • taksonomia i standaryzacja molekularna surowców roślinnych
  • globalne, wysoko-rozdzielcze analizy aberracji chromosomowych i epigenetycznych w wybranych nowotworach
 • Badania aktywności biologicznej wtórnych metabolitów roślinnych
  • badania cytotoksyczności na wybranych liniach komórkowych
  • badania aktywności mikrobiologicznej
 • Bioinformatyka
  • wykorzystanie technik informatycznych do gromadzenia, klasyfikacji, przechowywania, analizy i wizualizacji danych biologicznych
  • biologia molekularna w kontekście przepływu informacji: DNA -> RNA -> białko -> fenotyp (analiza korelacji z chorobami genetycznymi)
 • Fitochemia
  • izolacja, identyfikacja i oznaczanie wybranych wtórnych metabolitów roślinnych
  • interakcje owad – roślina
  • trwałość związków naturalnych w lekach roślinnych

 • Biologia, ekologia i zasoby roślin leczniczych